18 October 2011

Workforce Or Taskforce ?

Saya perlukan MOTIVASI.................Apa yang anda fikir tentang kerja anda ?
Kerja yang selama ini anda laksanakan ?
Adakah ia menimbulkan rasa
KEPUASAN BEKERJA?
@
KEPENATAN BEKERJA?

......................................

Aku merasa penat dengan mereka yang bekerja disekelilingku.................

No comments: